PDCA Group

grupa miłośników swojej pracy

Wspieramy firmy w zrównoważonym rozwoju

Czy możemy Cię wspomóc?

SCPZ-A

Pod enigmatycznie brzmiącym skrótem SCPZ-A kryje się niezwykle przejrzysta koncepcja metodycznego podejścia, stworzona przez nas w oparciu o lean management. Pozwala ona w jasny, skuteczny i szybki sposób zdiagnozować, rozpracować oraz zaproponować rozwiązanie istniejącego w firmie problemu. Każdy cykl SCPZ-A odbywa się podczas jednego dnia pracy i dotyczy jednego, konkretnego tematu.

1
2
3
4
5
SCPZ-A
1

Członkowie zespołu zostają przeszkoleni

2

Na przykładzie omawiamy konkretne zagadnienie

3

Wybieramy pilotażowy obszar do zmiany

4

Samodzielna praca zespołu do kolejnego spotkania

5

Weryfikacja zadania z poprzedniego spotkania

Cykl SCPZ-A w praktyce:

S jak SZKOLENIE: w pierwszej części spotkania prowadzone jest krótkie 1-1,5h szkolenie związane z poruszanym tematem

C jak CASE STUDY: kolejnym krokiem jest omówienie zagadnienia na konkretnym przykładzie

P jak PROCES: trener wraz z grupą przechodzi do pilotażowego obszaru, gdzie prowadzone są prace na konkretnym procesie

Z jak ZADANIE: na koniec dnia grupa dostaje zadanie związane z poruszonym tematem, które należy zrealizować przed kolejnym spotkaniem

A jak AUDYT: kolejne spotkanie zaczyna się od audytu/weryfikacji zadania oraz wprowadzenia ewentualnych korekt

Efekt: Krok po kroku usprawniane są wszystkie procesy w firmie, a we wszystkie działania zaangażowani są sami pracownicy, dzięki czemu lepiej rozumieją zmiany i chętniej wprowadzają je w życie.

Polecają nas

„Duże doświadczenie i wysokie kwalifikacje prowadzącego dr. Marka Krasińskiego oraz Pani Edyty Krasińskiej przełożyły się na efekty, które całkowicie spełniły nasze oczekiwania”

„W mojej ocenie współpraca z PDCA Group było bardzo dobrą decyzją i znacząco wpłynęła zarówno na jakość wdrożeń w fabryce, jak i ich tempo”

„Podczas szkolenia mieliśmy okazję doświadczyć w praktyce, jak ważna jest codzienna identyfikacja strat w procesach, również tych usługowych oraz dobrze się bawić”

„Podsumowując, rekomenduję PDCA Group jako rzetelnego partnera biznesowego i zespół solidnych i zaangażowanych doradców.”

„PDCA Group pokazuje jak w łatwy i skuteczny sposób można usprawnić działanie całej organizacji zaczynając od najmniejszych rzeczy i pozwolić dzięki temu na ciągły rozwój”

„Konsultanci PDCA Group mają szeroki zakres wiedzy merytorycznej, który jest dla nas przydatny w wielu różnych sytuacjach związanych z optymalizacją procesów”

„Rekomendujemy PDCA Group jako profesjonalnego partnera biznesowego, który wspiera nas stale w zrównoważonym rozwoju”

„Przez prawie 10 lat naszej współpracy PDCA Group, poprzez liczne szkolenia i doradztwa, stale wspiera nas w realizacji nowej strategii”

„Dzięki wsparciu ze strony specjalistów PDCA Group udało nam się zwiększyć świadomość pracowników, jak istotna w prawidłowym funkcjonowaniu przedsiębiorstwa jest identyfikacja marnotrawstw, przełożyło się to na wzrost zaangażowania zespołu w tematach związanych z poprawą bezpieczeństwa, jakości i wydajności pracy”

„Eksperci PDCA Group przygotowali dla nas dedykowany Program Rozwoju Liderów Lean (…) a prezentacjami projektów nasi pracownicy pokazali, jak wykorzystali zdobytą wiedzę w praktyce i jak to przełożyło się na usprawnianie naszych wewnętrznych procesów”

„Jesteśmy bardzo zadowoleni z współpracy z firmą PDCA Group i polecamy ją jako partnera, który rzetelnie realizuje swoje usługi”

„PDCA Group zorganizowała dla nas szkolenie inspiracyjne z zakresu Lean Management, które zmieniło sposób patrzenia pracowników PROMA Polska na procesy”

Polecają nas

„W mojej ocenie współpraca z PDCA Group było bardzo dobrą decyzją i znacząco wpłynęła zarówno na jakość wdrożeń w fabryce, jak i ich tempo”

„Podczas szkolenia mieliśmy okazję doświadczyć w praktyce, jak ważna jest codzienna identyfikacja strat w procesach, również tych usługowych oraz dobrze się bawić”

„Podsumowując, rekomenduję PDCA Group jako rzetelnego partnera biznesowego i zespół solidnych i zaangażowanych doradców.”

„PDCA Group pokazuje jak w łatwy i skuteczny sposób można usprawnić działanie całej organizacji zaczynając od najmniejszych rzeczy i pozwolić dzięki temu na ciągły rozwój”

„Konsultanci PDCA Group mają szeroki zakres wiedzy merytorycznej, który jest dla nas przydatny w wielu różnych sytuacjach związanych z optymalizacją procesów”

„Rekomendujemy PDCA Group jako profesjonalnego partnera biznesowego, który wspiera nas stale w zrównoważonym rozwoju”

„Przez prawie 10 lat naszej współpracy PDCA Group, poprzez liczne szkolenia i doradztwa, stale wspiera nas w realizacji nowej strategii”

„Dzięki wsparciu ze strony specjalistów PDCA Group udało nam się zwiększyć świadomość pracowników, jak istotna w prawidłowym funkcjonowaniu przedsiębiorstwa jest identyfikacja marnotrawstw, przełożyło się to na wzrost zaangażowania zespołu w tematach związanych z poprawą bezpieczeństwa, jakości i wydajności pracy”

„Eksperci PDCA Group przygotowali dla nas dedykowany Program Rozwoju Liderów Lean (…) a prezentacjami projektów nasi pracownicy pokazali, jak wykorzystali zdobytą wiedzę w praktyce i jak to przełożyło się na usprawnianie naszych wewnętrznych procesów”

„Jesteśmy bardzo zadowoleni z współpracy z firmą PDCA Group i polecamy ją jako partnera, który rzetelnie realizuje swoje usługi”

„PDCA Group zorganizowała dla nas szkolenie inspiracyjne z zakresu Lean Management, które zmieniło sposób patrzenia pracowników PROMA Polska na procesy”