Program Rozwoju Liderów

Strona głównaProgram rozwoju liderów

Na czym polega Program Rozwoju Liderów?

W ramach autorskiego Programu Rozwoju Liderów szkolimy kadrę menedżerską wyższego i średniego szczebla w zakresie efektywnego wykorzystania potencjału całego zespołu. Podczas regularnych, cyklicznych szkoleń zapoznajemy liderów z narzędziami lean i uczymy ich, jak skutecznie wdrażać je w firmie. Uczestnicy naszych warsztatów dla kadry kierowniczej, team leaderów i mistrzów poznają również pakiet rozwiązań, które ułatwią im szkolenie pracowników i efektywne wdrażanie ich w życie firmy.

Program Rozwoju Liderów to:

  • indywidualnie przygotowywany program warsztatowo-szkoleniowy dla managerów i kadry kierowniczej
  • program oparty na autorskim podejściu SCPZ-A (cykl Szkolenie-Case-Pilotaż-Zadanie-Audyt)
  • pakiet sprawdzonych i efektywnych narzędzi do optymalizacji procesów w firmie
  • cykliczne, regularne spotkania weryfikujące, ugruntowujące i aktualizujące nabyte umiejętności

Korzyść: Świetnie wyszkolona kadra zarządzająca, która potrafi w pełni wykorzystać potencjał pracowników i optymalnie zarządzać procesami w firmie.

Program rozwoju liderów