Strategie rozwoju

Strona głównaStrategia rozwoju

Prowadzenie firmy często przypomina sprint, ale w rzeczywistości jest to maraton. I choć na początku rzeczywiście po realizacji jednego celu na horyzoncie od razu pojawia się kolejny, jeszcze ciekawszy, ambitniejszy i bardziej ekscytujący, to z czasem sytuacja się komplikuje. Albo natrafia się na ścianę i nie można ruszyć dalej, albo dróg do wyboru jest tak wiele, że trudno zdecydować się na jedną. W wyjściu z tego impasu może pomóc dobrze opracowana strategia rozwoju, przygotowana przez ekspertów z PDCA Group.

Na czym polega proces tworzenia strategii rozwoju?

Proces tworzenia strategii rozwoju firmy podzieliliśmy na kilka etapów, a pierwszym krokiem jest dogłębna analiza stanu wyjściowego. Dzięki wywiadom z kluczowymi osobami w firmie, analizie dokumentów i przeprowadzonym obserwacjom określamy miejsce, w którym obecnie znajduje się przedsiębiorstwo. Następnie przeprowadzamy warsztaty, na których wspólnie z przedstawicielami firmy szukamy odpowiedzi na 3 kluczowe pytania: co? dlaczego? i jak zmienić? Ostatni etap to opracowanie planu działań strategicznych, dzięki którym teoria stanie się rzeczywistością.

Strategia rozwoju, stworzona przez PDCA Group to:

  • rzetelna i obiektywna diagnoza obecnego stanu przedsiębiorstwa
  • warsztaty strategiczne, mające na celu wskazanie kierunków rozwojowych
  • gotowa mapa drogowa zmian wraz z proponowanym harmonogramem oraz konkretnymi działaniami do podjęcia
  • określenie dalszych kroków zmian/usprawnień w wymiarze operacyjnym

Korzyść: Świeże, a jednocześnie analityczne spojrzenie na firmę i wyznaczenie nowych, najbardziej perspektywicznych kierunków rozwoju przedsiębiorstwa (wraz z gotowym planem działania).

Strategia rozwoju