Szkolenia

Strona głównaSzkolenia

Inwestowanie w rozwój kompetencji własnych i swojego zespołu to jedna z najcenniejszych cech dobrego managera. Dzięki takim działaniom zyskują bowiem nie tylko pojedynczy pracownicy, ale cała firma lub organizacja. Istotne jest jednak, by szkolenia rzeczywiście niosły za sobą konkretne umiejętności, a nie polegały tylko na odhaczeniu obecności i zdobyciu kolejnego, niewiele znaczącego “dyplomu uczestnictwa”. W PDCA Group stawiamy jakość przed ilością i dlatego nasze szkolenia zawsze są w pełni dopasowane do potrzeb firmy i jej pracowników. Jest to możliwe dzięki świetnemu zespołowi ekspertów z różnych branż, dużemu doświadczeniu akademickiemu i zastosowaniu unikalnych, autorskich narzędzi.

Jakie szkolenia organizuje PDCA Group?

W PDCA Group organizujemy szkolenia z zakresu lean management oraz rozwijające kompetencje menedżerskie – zarządzanie zespołem, mapowanie procesów, rozwiązywanie problemów czy usprawnienie komunikacji. Pomagamy również w nabyciu i usystematyzowaniu wiedzy z innych zakresów, jak kadry, płace czy finanse. A ponieważ najlepiej uczyć się aktywnie i z humorem, mocno ograniczamy część wykładową, stawiając na warsztaty, gry i symulacje.

Szkolenia certyfikacyjne lean management:

 • Lean Elementary™
 • Lean Foundation™
 • Lean Practitioner™

Szkolenia z narzędzi lean management:

 • Podstawy narzędzi i kultury lean management
 • Strategiczny wymiar lean managementu
 • 5S w produkcji i usługach
 • Audytor wiodący 5S
 • Kaizen i skuteczne systemy sugestii pracowniczych
 • Problem Solving
 • TWI – Doskonalenie Umiejętności Przełożonych
 • PDCA/SDCA w doskonaleniu procesów
 • Narzędzia i techniki zarządzania wizualnego
 • Mapowanie i doskonalenie strumienia wartości
 • TPM – zapewnienie maksymalnej dostępności maszyn i urządzeń
 • Just-In-Time i Kanban w organizacji produkcji
 • SMED – szybkie przezbrojenia
 • Raport jednostronicowy (A3 management)
 • Lean-In-Office – narzędzia doskonalenia procesów w biurze
 • Narzędzia jakościowe – podejście QRQC

Szkolenia menedżerskie oraz kompetencje miękkie:

 • Narzędzia kształtowania kultury organizacyjnej
 • Planowanie i harmonogramowanie
 • Komunikacja empatyczna w nurcie NVC
 • Empatyczna liderka/empatyczny lider
 • Komunikacja empatyczna w zespole (z integracją)
 • Techniki kreatywności w pracy zespołowej
 • Integracja zespołu bazowa
 • Integracja zespołu rozszerzona
 • Feedback
 • Feedback dla managerów
 • Produktywność osobista
 • Organizacja pracy menedżera
 • Komunikacja w zespole
 • Budowanie zespołu
 • Podstawy zarządzania projektem
 • Kierowanie zespołem projektowym
 • Menedżerska Gra Symulacyjna “PullProduction”